3/27/2023 17:01

Как да се защитим от пренапрежение и токов удар

Како трябва да направим за да предпазим електроуредите си и къщата си от пренапрежение на електрическата мрежа, токов удар и изгаряне на важен електоруред

Пренапрежениятатрудно се идентифицират, но имат множество последици върху електрическотооборудване. В една електрическа инсталация консуматорите като телевизор,компютър, хладилник и други домакински уреди са изложени на риск отпренапрежение в захранващата мрежа. Това от своя страна води до изгаряна наелектронните компоненти на техниката. Някои пренапрежения са свързани съссериозни рискове от нараняване, а други са само материални.

Пренапрежениятамогат да бъдат атмосферни или индустриални.

  • Атмосферни пренапрежения -     възникват от светкавици, които попадат върху или в близост до захранващата     мрежа ниско напрежение. Те могат да възникнат и през земята и защитния     контур при индиректно попадане на мълния в съседство с инсталацията или     върху гръмоотвод в съседство с инсталацията.
  • Индустриални пренапрежения -     причинени от превключване на кондензаторни батерии, контакторни бобини или     превключване на други индуктивни товари, моторни задвижвания. Енергията,     идваща от промишлени пренапрежения, е по-ниска, но все пак причинява щети.

Надежднатазащита срещу пренапрежения са катодните отводители, които се монтират на входана таблото и отвеждат пренапрежението към земята. Така вълната на пренапрежениене достига до консуматорите и те са защитени.

Катодниятотводител действа като вентил. Той е затворен, когато напрежението е нормално(U = Un) и се отваря в случай на пренапрежение. Претоварването се отвеждадиректно към земята - по този начин пренапрежението е понижено до неразрушаващастойност за електрическата инсталация, която е свързана успоредно. Следопределен брой удари, в зависимост от техния интензитет, варисторът ще дадекъсо съединение и трябва да бъде заменен. Информацията обикновено се подавачрез механичен индикатор.

При избор на устройство за защита от пренапрежение,което да е съобразено със структурата на сградата, мълниезащитната инсталация ичувствителността на оборудването е добре да се обърнете към специалист. Ние от "Митов Инженеринг" можем да Ви помогнем при избра на устройство за защита от пренапрежениеи да извършим монтажа.
Само така ще сте сигурни в ефективността на защитата.

Божидар Радевски
Експерт
Персоналнно предложение