Изграждане на активна мълниезащита

Гръмоотводите са с много по-голям радиус на мълниезащитната зона  в сравнение с конвенционалния метод - над 107 метра

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Висока ефективност на гръмоотводната инсталация придружена със сертификати за мълниезащита и гаранция

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Подходяща мълниезащита за малки и големи обекти от 50 до над 2000 кв.м

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Успешно получихме вашето запитване.
Обикновенно отговаряме в рамките на няколко минути, като в редки случаи до 3 часа в работно време и в зависимост от услугата, наш експерт ще се свърже с вас. 
Очаквайте ни скоро!
НЕУСПЕШНО ИЗПРАЩАНЕ !

1) Проверете дали имате връзка с интернет не е прекъснала!
2) Проверете дали сте попълнили всички полета!
* Ако проблема продължава след 2-ри опит, моля свържете се директно с нас на +359878622202
Научи повече
РЕЗУЛТАТИ

Какво постигнахме до момента

15 години
ОПИТ
+2330
ЗАЩИТЕНИ ОБЕКТИ
+2400
ЗАЗИМИТЕЛНИ УРЕДБИ
+ 4000
БИЗНЕС КЛИЕНТИ
активна мълниезащита

Какво представлява

Тя се осъществява с мълниеприемници с изпреварващо действие. Те се активират, когато най-силният електрически заряд от облаците се устреми към земята. Той индуцира противоположен по полярност заряд в приемника. Двата заряда се срещат на известно разстояние от върха и се отвежда в земята. Това разстояние от мястото на срещата им до приемника е радиусът на защитената зона.

активна мълниезащита

Kakва е разликата между активната и конвенционалната мълниезащита

технология

Как работи активната мълниезащита

Улавя мълнията

Активният мълниеприемник използва енергията на въздушния кондензатор, която се образува между облака и земната повърхност и в процеса на образуването на мълнията, изпраща противоположен електрически заряд предварително, като по този начин срещата между двата заряда се осъществява по-далеч от повърхността на сградат.

01
02

Провежда заряда

След което електрическият заряд от мълнията се улови от гръмоотвода, започва да се движи по вече изградената  мълниезащитна система, състояща се от компоненти с ниско съпротивление, като по този начин зарядът се движи безпроблемно по токоотвода и не рефлектира на домакинството, техниката и хората вътре в него.

Заземява го в почвата

Зарядът от мълнията протича през токоотводате към заземителните електроди, които го разсейват в земята. Система за заземяване се състои от три части - контур, шини и окабеляване. Основната му цел е да намали напрежението до безопасни стойности чрез изравняване на потенциала. Устройството на такава система за заземяване е необходимо на всички места, където присъства човек, където е възможен контактът му с електрически ток.

03
Как работи активната мълниезащита с активни мълниеприемници и каква е разликата и с конвенционалната
активна мълниезащита

Как защитават от мълния, нашите мълниеприемници

Използването на активна мълниезащита Ви позволява най-ефективно да защитите сградите и конструкциите от пряк удар на мълния, както и от вторичните ефекти на мълнията.

Портфолио

Къщи и жилищни сгради с мълниезащита

Цялостно изграждане

Изграждане на мълниезащита с актувна мълниеприемници за къщи, търговски сгради, халета, соларни станции, хотели и хижи. Топ Цени,  на мълниеприемник. София, Петрич, Благоевград, Пловдив, Бургас
ПОРТФОЛИО

Търговски и бизнес сгради с изградена мълниезащита

Actually, who cares if you made them? You can clone them from the awesome Universal UI.

портфолио

Обществени сгради  с изградена мълниезащита

Actually, who cares if you made them? You can clone them from the awesome Universal UI.

ПОРТФОЛИО

Промишлени предприятия  с изградена мълниезащита

Actually, who cares if you made them? You can clone them from the awesome Universal UI.

технология

Продукти за изграждане на мълниезащита

мълниеприемници

Мълниеприемник

Виж
3 вида

Мачти

Виж
елементи

Проводници

Виж
елементи

Заземителни елементи

Виж
елементи

Свързващи елементи

Виж
елементи

Носещи
елементи

Виж
Често задавани въпроси

Често получаваме следните запитвания

Как работи мълнизащитата?

Електрическият заряд от мълнята се улавя от мълниеприемник (активен или пасивен), след което зарядът протича през токоотвода към заземителните електроди, които го разсейват в земята. Гръмоотводът се разполага на най-високата точка на защитавания обект. Системата от мълниезащита се състои от метални компоненти с ниско съпротивление, като по този начин мълнята се движи безпроблемно по токоотвода и не рефлектира на обекта, оборудването което има и хората намиращи се в него.

Каква е разликата между конвенционалната и активната мълниезащита?

Активните мълниеприемници имат няколко предимства, едно от тях е, че радиусът на защита е много по-голям, тъй като излъчват възходящ лидер още преди удара на мълнията, което ги прави подходящи и за по-голями обекти. Как действат? - Те използва енергията на въздушния кондензатор, която се образува между облака и земната повърхност и в процеса на образуването на мълнията изпращат противоположен електрически заряд предварително, като по този начин срещата между двата заряда се осъществява по-далеч от повърхността на сградата. Колкото по-голямо е времето за изпреварване (µs) на мълниеприемника,  толкова и радиусът на защитената зона е по-голям. Този вид гръмоотвод е подходящ, както за положителни, така и за отрицателни мълнии. Активната система също така е и по-естетича, като не забравяме и че тя не само предпазва сградата, а също и пространството около нея.

В кои случаи е задължително по закон изграждането на мълниезащита?


Новите сгради не могат да получат акт 16, без да имат документация за изправно инсталирана мълниезащита. При старите сгради собствениците също имат задачата да се погрижат затова, но на тяхна отговорност. В Наредба 4 за мълниезащита на строителното министерство, на гръмоотводите трябва да се правят периодични проверки. Тряда да се правят замервания на параметрите на заземителя и цялостната инсталация. След това фирмата, която е проверила и издава периодичен доклад, носи отговорност за изправността на съоръжението.

В кои случаи е задължително по закон изграждането на мълниезащита?


Новите сгради не могат да получат акт 16, без да имат документация за изправно инсталирана мълниезащита. При старите сгради собствениците също имат задачата да се погрижат затова, но на тяхна отговорност. В Наредба 4 за мълниезащита на строителното министерство, на гръмоотводите трябва да се правят периодични проверки. Тряда да се правят замервания на параметрите на заземителя и цялостната инсталация. След това фирмата, която е проверила и издава периодичен доклад, носи отговорност за изправността на съоръжението.

В кои случаи е задължително по закон изграждането на мълниезащита?


Новите сгради не могат да получат акт 16, без да имат документация за изправно инсталирана мълниезащита. При старите сгради собствениците също имат задачата да се погрижат затова, но на тяхна отговорност. В Наредба 4 за мълниезащита на строителното министерство, на гръмоотводите трябва да се правят периодични проверки. Тряда да се правят замервания на параметрите на заземителя и цялостната инсталация. След това фирмата, която е проверила и издава периодичен доклад, носи отговорност за изправността на съоръжението.

В кои случаи е задължително по закон изграждането на мълниезащита?


Чл. 1.НАРЕДБА № 4 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА

(1) С наредбата се определят правилата и изискванията при проектиране, изграждане и поддържане на мълниезащитни уредби на сгради на основното застрояване с жилищно, обществено-обслужващо, производствено, смесено и друго предназначение с височина до 60 m, на второстепенни и стопански постройки на допълващото застрояване, на временни строежи и преместваеми обекти, външни съоръжения с височина до 60 m, строителни площадки и др., както и на открити пространства, наричани за краткост "защитавани обекти".
(2) Наредбата се прилага при проектиране и изграждане на нови, както и при реконструкция, основно обновяване и основен ремонт на съществуващи мълниезащитни уредби за обектите по ал. 1.
(3) Наредбата се прилага за мълниезащитни уредби със:
1. конвенционални мълниеприемници;
2. мълниеприемници с изпреварващо действие.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за мълниезащитата на:1. обекти със специално предназначение, като електрически централи и подстанции, въздушни електропроводи и контактни мрежи, обществени електронни съобщителни мрежи до въвеждането им в сградата и др.;2. сухопътни транспортни средства, кораби, самолети.

За получаването на Акт 16 необходима ли е мълниезащита?

Новите сгради не могат да получат акт 16, без да имат документация за изправно инсталирана мълниезащита. При старите сгради собствениците също имат задачата да се погрижат затова, но на тяхна отговорност.