Изграждане на мълниезащита с изпреварващо действие - най-добрата защита на сгради срещу удар от мълния

Гръмоотводите са с много по-голям радиус на мълниезащитната зона  в сравнение с конвенционалния метод - над 107 метра

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Висока ефективност на гръмоотводната инсталация придружена със сертификати за мълниезащита и гаранция

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Подходяща мълниезащита за малки и големи обекти от 50 до над 2000 кв.м

Система за управление на качеството EU BG ISO 9001:2015 - № 21330 C

Успешно получихме вашето запитване.
Обикновенно отговаряме в рамките на няколко минути, като в редки случаи до 3 часа в работно време и в зависимост от услугата, наш експерт ще се свърже с вас. 
Очаквайте ни скоро!
НЕУСПЕШНО ИЗПРАЩАНЕ !

1) Проверете дали имате връзка с интернет не е прекъснала!
2) Проверете дали сте попълнили всички полета!
* Ако проблема продължава след 2-ри опит, моля свържете се директно с нас на +359878622202
Научи повече
РЕЗУЛТАТИ

Какво постигнахме до момента

15 години
ОПИТ
600+
ЗАЩИТЕНИ ОБЕКТИ
400+
ЗАЗИМИТЕЛНИ УРЕДБИ
250+
БИЗНЕС КЛИЕНТИ
активна мълниезащита

Мълниезащита с изпреварващо действие - какво представлява?

Мълниезащитата е система, която защитава къщата ви от електрически удари, които могат да бъдат причинени от светкавици. Тези удари могат да причинят сериозни щети на имуществото ви, като например пожари, повреда на електроуредите и дори може да заплаши живота на хората в къщата. Поради това изграждането на мълниезащита е важно за всеки дом.

технология

Как работи мълниезащита с изпреварващо действие

Какво е мълниезащита с изпреварващо действие?

При изграждането на мълниезащита с изпреварващо действие, специализирани компоненти са свързани към кръга на електропреноса и се използват, за да се намали напрежението на кръга и да се предотвратят възможни проблеми с електрическите устройства.

01
02

Какви са ползите от изпреварващото действие на мълниезащитата?

Изпреварващото действие на мълниезащитата позволява на системата да реагира бързо и да предотврати възможни проблеми с електрическите устройства. Това може да предпази дома или офиса ви от нарушаване на работата на електрическите устройства или дори от пожар.

Как се изгражда мълниезащита с изпреварващо действие?

Мълниезащитата с изпреварващо действие се изгражда чрез инсталиране на специализирани компоненти като прекъсвачи и разединители. Те се свързват към кръга на електропреноса, за да се предотвратят възможни проблеми с електрическите устройства при удар от мълния. Те директо провеждат електрическия заряд в земята.

03

Готови цени и оферти за монтаж на мълниезащита

от 1900 лв
Цялостен монтаж на мълниезащита на къща

Цялостен монтаж на мълниезащита на къща

от 1900 лв
Цялостен монтаж на мълниезащита за фотоволтаици [ ФЕЦ ]

Цялостен монтаж на мълниезащита за фотоволтаици [ ФЕЦ ]

от 2400 лв
Цялостен монтаж на мълниезащита на търговски сгради, хале с метален покрив

Цялостен монтаж на мълниезащита на търговски сгради, хале с метален покрив

от 2800 лв
Цялостен монтаж на мълниезащита на блок

Цялостен монтаж на мълниезащита на блок

активна мълниезащита

Какви са видовете мълниезащитни системи?

Съществуват два основни вида мълниезащитни системи: активни и пасивни. Активните мълниезащитни системи използват ударно-ионизиращи отводници, които привличат електрическия ток на мълнията и го изведнъж на земята. Пасивните мълниезащитни системи използват геометрични форми, които действат като "филтри" и разсейват електрическия ток

Как работи активната мълниезащита с активни мълниеприемници и каква е разликата и с конвенционалната
активна мълниезащита

Какво представлява изпреварващото действие на мълниезащитата?

Изпреварващото действие на мълниезащитата представлява предварителното откриване на електрическото напрежение, което би могло да се появи при удар от мълния. Това позволява на мълниезащитата да реагира бързо и да предотврати появата на проблеми в електрическата мрежа.

Портфолио

Къщи и жилищни сгради с мълниезащита

Цялостно изграждане

ПОРТФОЛИО

Търговски и бизнес сгради с изградена мълниезащита

Actually, who cares if you made them? You can clone them from the awesome Universal UI.

портфолио

Обществени сгради  с изградена мълниезащита

Actually, who cares if you made them? You can clone them from the awesome Universal UI.

ПОРТФОЛИО

Промишлени предприятия  с изградена мълниезащита

Проектирана мълниезащита върху халета и промишлени предприятия

Научете какви са изискванията за мълниезащита, изграждане, цени и др.

12/4/2023

НАРЕДБА № 4 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА

С наредбата се определят правилата и изискванията при проектиране,изграждане и поддържане на мълниезащитни уредби на сгради на основното застрояванес жилищно, обществено-обслужващо, производствено, смесено и другопредназначение с височина до 60 m, на второстепенни и стопански постройки надопълващото застрояване, на временни строежи и преместваеми обекти, външнисъоръжения с височина до 60 m, строителни площадки и др., както и на откритипространства, наричани за краткост "защитавани обекти".

Научи повече
Законови изисквания по НАРЕДБА № 4 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА
27/3/2023

Мълниите и какво трябва да знаем за тях?

Всъщност да сте забелязвали, че гръмотевици през зимата няма? Това има обяснение – светкавицата се образува само в горещи и влажни бури. виж още

Научи повече
Как да се предпазим
12/4/2023

Монтаж и заземяване на електрическа инсталация в дома на електроуреди, къща

Заземяването е необходимо, за да се предпази човек от евентуален токов удар, като се вкара в земната почва чрез заземен електрод.‍Домашната система за заземяване се състои от три части - контур, шини и окабеляване. Основната му цел е да намали напрежението до безопасни стойности чрез изравняване на потенциала. Устройството на такава система за заземяване е необходимо на всички места, където присъства човек, където е възможен контактът му с електрически ток.

Научи повече
Стъпки за монтаж и заземяване на ел. инсталация [ мрежа ] Електроуред | Къща
Често задавани въпроси

Често получаваме следните запитвания

Какво е мълниезащита и защо е необходима при изграждане на сгради?

Мълниезащитата е система, която се използва за защита на сгради от удар на мълнии. Тя има за цел да предпази сградата и хората в нея от опасни последици като пожари и електрически удари. Изграждането на мълниезащита е задължително, когато сградата е по-висока от 20 метра.

Видове мълниезащитни системи: Какво представляват активните мълниезащитни устройства ?

Мълниезащитните системи са от жизненоважно значение за защитата на сградите и оборудването от удари от мълнии. Активните мълниезащитни устройства са ключов елемент в тези системи, който гарантира ефективна защита от мълниеви разряди. Активните мълниезащитни устройства работят като мълниеприемници, които привличат мълниите към себе си, като по този начин отводят опасната електрическа енергия далеч от защитаваните обекти. Тези устройства включват активни мълниеприемници, мрежови филтри, гръмозащитни устройства и други технологии за защита от мълнии.

Активен мълниеприемник: Какво е и как работи в мълниезащитните системи?

Активните мълниезащитни устройства са неотменна част от мълниезащитните системи, които се използват за защита на електрически инсталации и оборудване от вредното въздействие на мълниите. Едно от най-ефективните активни мълниезащитни устройства е активният мълниеприемник. Активният мълниеприемник е електронно устройство, което работи върху принципа на улавяне и пренасочване на мълниеносния ток. Той се инсталира в горната част на сградата и се свързва към заземителната система. Когато мълнията удари сградата, активният мълниеприемник улавя мълниеносния ток и го пренасочва към заземяването на сградата. Активните мълниезащитни устройства, включително активният мълниеприемник, осигуряват по-голяма защита от мълниеносния ток в сравнение с пасивен алуминиев прът - гръмоотвод. Те са ефективни при защита на големи сгради и обекти, като спортни стадиони, летища и промишлени сгради. Правилното инсталиране и поддръжка на активни мълниезащитни устройства е от решаващо значение за тяхната ефективност и надеждност. Затова е препоръчително да се доверите на квалифицирани специалисти при инсталирането и поддръжката на мълниезащитните системи, включително активните мълниеприемници.

Как се изгражда мълниезащита с активен мълниеприемник с изпреварващо действие?

Мълниезащитата с изпреварващо действие се изгражда, като се инсталира мрежа от проводници по височините на сградата, която предварително улавя мълниите. Тази мрежа се свързва със заземителната инсталация на сградата, която разпределя електрическия потенциал на мълниите в земята, така че да се избегне опасността от електрически удари и пожари.

Каква е разликата между мълниезащита с изпреварващо действие и мълниезащита без изпреварващо действие?

Мълниезащитата с изпреварващо действие е по-ефективна, тъй като улавя мълниите преди те да достигнат сградата и така предотвратява евентуални щети. Мълниезащитата без изпреварващо действие също е полезна, но има по-малка ефективност, тъй като улавя мълниите след като те вече са ударили сградата.

Как да избера обхвата на мълниезащита с активен мълниеприемник с изпреварващо действиеза моята сграда?

Изборът на правилната мълниезащита с активен мълниеприемник с изпреварващо действие за вашата сграда е от решаващо значение за осигуряване на защита от мълнии и предотвратяване на сериозни щети. Ето няколко фактора, които трябва да вземете под внимание, когато избирате мълниезащита:

  • Големина и тип на сградата - Големината и типът на сградата определят колко много мълниезащита ще бъде необходима и какъв тип мълниезащита е подходящ за вашия обект. Например, малка къща може да се нуждае само от малка мълниезащита, докато големият хотел може да изисква повече сложни системи.
  • Видове мълниезащита - Съществуват няколко вида мълниезащита, като на пазара има много различни модели и марки. Някои от тях са катодни защити, мълниезащити на предпазители, електронни мълниезащити и други. Трябва да изберете този, който е най-подходящ за вашите нужди.
  • Разположение - Къде е разположена вашата сграда е важен фактор, който трябва да се вземе под внимание при избора на мълниезащита. Ако вашата сграда е висока и е на открито място, вероятно ще изисква по-сложна мълниезащита, за да бъде защитена.
  • Локален климат - Локалният климат е важен фактор за избора на правилната мълниезащита. В зависимост от местоположението на сградата и климатичните условия в района, може да се изисква различна мълниезащита.
  • Съвместимост - Ако имате вече инсталирана мрежа на сградата, трябва да проверите дали мълниезащитата е съвместима с тази мрежа.
  • Нормативни изисквания - В зависимост от местоположението на сградата и местните нормативни изисквания.

Защита от мълнии за сгради: Активни мълниезащитни решения за ефективна противоударна защита?

Защитата от мълнии е от решаващо значение за защитата на сгради и оборудване от електрически удари и пожари. Затова мълниезащитните решения играят важна роля в поддържането на сигурността и непрекъснатостта на работата на сгради и оборудване. Мълниезащитните решения за ефективна противоударна защита включват цялостни мълниезащитни системи, които могат да защитят сгради и оборудване от мълниеносни разряди.

Какви са законовите и нормативните изисквания за мълниезащита с активен мълниеприемник с изпреварващо действие на сграда за получаване на АКТ 16 ?

Според Наредба № Н-18 от 30.08.2004 г. за условията и реда за проектиране, строителство, възлагане на строителство, извършване на строителен контрол и допускане на сградите в експлоатация, мълниезащитата е задължителна част от сградите и се изисква за получаване на акт 16.

Мълниезащита с активен мълниеприемник с изпреварващо действие на сградите се урежда и от БДС EN 62305:2012 "Защита на сградите и други съоръжения от мълниеви удари". Тази стандартна спецификация установява изискванията за проектиране, монтаж, инспекция и поддръжка на мълниезащита на сгради и други съоръжения.

Изискванията за мълниезащита на сгради за получаване на акт 16 варират в зависимост от местоположението на сградата, височината й, конструктивните характеристики и други фактори. Те трябва да бъдат изготвени от компетентен специалист по мълниезащита, който да съобрази спецификите на сградата с изискванията на стандарта.

Така че, за да получите акт 16, е необходимо да имате мълниезащитна система, която отговаря на изискванията на нормативната уредба и да бъдат спазвани процедурите и правилата за монтаж и инспекция.

Защо изграждането на мълниезащита с активен мълниеприемник с изпреварващо действие е задължително за определени търговски обекти?

Изграждането на мълниезащита с активен мълниеприемник с изпреварващо действие е изключително важно за определени търговски обекти, като например тези с по-висок риск от удар от мълния. Тези обекти могат да включват големи сгради, като търговски центрове, хотели, болници и други. Законодателството на страната обикновено изисква изграждането на мълниезащита за тези видове обекти, за да се гарантира безопасността на хората в тях и за да се предотвратят евентуални щети в случай на удар от мълния.

Мълниезащита на електрически инсталации и оборудване: Как да ги предпазите от пренапрежение

Мълниезащитата на електрически инсталации и оборудване е от съществено значение за предпазване на техниката и нейната ефективна работа. Мълниите могат да причинят сериозни повреди на електрически инсталации и оборудване, което може да доведе до прекъсвания в електрозахранването и дълготрайни прекъсвания в работата на фирмата. За да се предпазят електрическите инсталации и оборудване от мълниеви удари и пренапрежения, могат да се използват мълниезащитни системи, които да предотвратят повреди и да увеличат ефективността на техниката. Тези системи използват активни мълниезащитни устройства, които предотвратяват мълниеви удари и защитават оборудването от пренапрежение.

Мълниезащита с гръмозащитни устройства: Начини за защита от пренапрежение на електрическите мрежи

Гръмотевици и мълнии могат да предизвикат значителни повреди в електрическите мрежи, като може да бъдат унищожени дори и най-добре защитените обекти. За да се предпазите от пренапрежения, свързани с гръмотевици и мълнии, е необходимо да имате мълниезащитна система с гръмозащитни устройства. Гръмозащитните устройства са специални електронни компоненти, които се използват за предотвратяване на повреди от пренапрежение, като пренасочват пренапрежението в земята, за да предпазят оборудването и електрическите мрежи.

Мълниезащитните системи с гръмозащитни устройства могат да бъдат инсталирани в различни обекти, включително домове, офиси, фабрики, складове и други места, където има необходимост от защита от мълнии и гръмотевици. Тези системи могат да се инсталират както на входните точки на електрическите мрежи, така и на отделните електрически кабели и оборудване. Те също могат да бъдат интегрирани с други системи за автоматичен контрол, за да се гарантира максимална ефективност и надеждност.
Мълниезащитните системи с гръмозащитни устройства предлагат ефективна защита от пренапрежение на електрическите мрежи и оборудване, като ги предпазват от повреди, които могат да доведат до загуби на данни и оборудване. Освен това, те също могат да намалят времето за прекъсване на електрозахранването и да подобрят надеждността на електрическите мрежи.

Каква е цената на активната мълниезащита с активен мълниеприемник с изпреварващо действие?

Цената на мълниезащита с активен мълниеприемник с изпреварващо действие може да варира в значителна степен в зависимост от редица фактори, включително типа на мълниезащитата, големината на сградата, сложността на инсталацията и други.
Мълниезащитните системи могат да бъдат разделени в няколко категории, като цените им ще се различават в зависимост от това за какъв вид система става въпрос.

Например, цената на франкопроводна мълниезащита може да започне от около 200 лева за еднофазна система и да стигне до няколко хиляди лева за по-сложна инсталация в по-голяма сграда.Освен това, цената на мълниезащитата може да бъде повлияна и от избора на конкретен производител или доставчик, както и от изискванията на местните регулаторни органи за инсталацията на мълниезащита.

Поради тези фактори, е важно да се проведе детайлна оценка на мястото и да се консултирате с професионален доставчик, за да определите точната цена на мълниезащитата за вашата сграда.