Заземителни елементи

Заземителни елементи

ОБО Съединителна клема за шина, кол, метално въже | Неръждаема стомана

12.80 лв

с вкл. ДДС
намалено от
14.80 лв
-15 %
Заземителни елементи

Неръждаема шина от 4 - 6 метра, 30/3 и 3.5 за заземителна инсталация

14.00 лв.

с вкл. ДДС
намалено от
16.00 лв.
-12%
Заземителни елементи

Изолираща Антикорозионна лента Обо Бетерман

22.00 лв.

с вкл. ДДС
намалено от
26.00 лв.
-15%
Заземителни елементи

Контролно ревизионна кутия IP66 Алуминиева сплав 91x91x54 mm

Алуминиий
Материал

27.57 лв

с вкл. ДДС
намалено от
32.57 лв.
-17%
Заземителни елементи

Заземителен кол Ф 20 дължина 1.5 метра, Горещо поцинкован

28.00 лв.

с вкл. ДДС
намалено от
34.00 лв.
-17%
Заземителни елементи

Заземителен кол Ф 20 дължина 1.5 метра, Студено поцинкован

28.00 лв.

с вкл. ДДС
намалено от
34.00 лв
-17%
Често задавани въпроси

Какво ни питат клиентите често за активния мълниеприемник

Какво е заземяване и защо е важно?

Заземяването е електрическа връзка между електрическото оборудване и земята. Тази връзка се осъществява чрез заземителната инсталация, която включва заземителни проводници, заземителни електроди и заземителни плочи. Целта на заземяването е да се осигури безопасна работна среда и да се предпазят хората, имуществото и оборудването от опасностите, които могат да възникнат от електрическия ток.

Заземяването има редица важни функции в електротехниката. Една от най-важните е защитата на хората и имуществото от електрически удар. Заземяването предотвратява натрупването на електрически заряд в металните корпуси на електрическите уреди, което може да предизвика удар, ако потребителите се докоснат до тези корпуси. Заземяването също така намалява риска от косвен контакт, който може да се появи, когато токът се предава през земята към тялото на човека.

Освен за защита от електрически удари, заземяването има и други функции. То помага за защита на оборудването от повреди, причинени от електрическия ток. Заземяването осигурява по-добра стабилност на напрежението и намалява интерференциите, които могат да се появят в електрическите вериги. Заземяването също така може да има важна роля за предпазване на оборудването от пренапрежения, като например тези, които могат да се появят при мълниеносни разряди.

В заключение, заземяването е изключително важна функция в електротехниката. То помага за защита на хората, имуществото и оборудването от опасностите, които могат да се появят от електрическия ток.

Какви са основните компоненти на заземителната инсталация?

Основните компоненти на заземителната инсталация са: заземителен прът, заземителен проводник, заземителен кабел и заземителен колектор. Заземителният прът е метален прът, поставен в земята, който служи за установяване на връзка между електрическата система и земята. Заземителният проводник и кабел също служат за свързване на електрическата система със заземителния прът. Заземителният колектор е метална конструкция, която служи за свързване на повече от един заземителен прът.

  1. Заземителен проводник - това е метален проводник, който свързва електрическите устройства и сградите към заземителната инсталация. Той трябва да бъде достатъчно голям, за да може да поеме потенциалният електрически ток и да изравни потенциалните разлики.
  2. Заземителна плоча - това е метална плоча, която се поставя в земята, за да се усили заземителната инсталация. Това може да бъде изработено от мед или друг метал, който има добра електрическа проводимост.
  3. Заземителна връзка - това е метална свързка, която свързва заземителния проводник със заземителната плоча. Това осигурява ниско съпротивление на заземяването и гарантира, че заземителната инсталация работи ефективно.
  4. Заземителен прът - това е метален прът, който може да бъде поставен в земята вместо заземителна плоча. Той има същата функция като заземителната плоча и се използва, когато заземителната плоча не е налична.
  5. Заземителен клапан - това е устройство, което се използва, за да се контролира потока на електрическия ток в заземителната инсталация. Това може да бъде необходимо, когато се извършват ремонтни дейности на електрическата инсталация.

Какви са основните характеристики на заземителната инсталация?

Основните характеристики на заземителната инсталация включват съпротивление на заземителната мрежа, което трябва да бъде ниско, за да се осигури добра връзка със земята, и безопасност при токов удар. Заземителната инсталация трябва също да бъде изградена от материали с добра проводимост и да бъде достатъчно здрава и устойчива на околните условия.

Заземяването е процесът на директно свързване на проводниците към заземяващо устройство с цел насочване на тока на мълнията в земята и последващо безопасно разпространение в земята. Заземяващото устройство трябва да осигури връзката между заземяващия проводник и заземяващия електрод. Заземяващият проводник е свързан с долния проводник чрез болтова тестова скоба и осигурява връзката му със заземителния електрод, който е съставен от един или повече проводника с определена форма и размер в контакт със земята. В зависимост от местоположението на заземителните електроди в земята, те могат да бъдат разделени на хоризонтални и вертикални.

Съгласно международния стандарт IEC 61024-1, заземяващите електроди се делят на два вида: тип А, който е конструкция, свързана към всеки от проводниците от комбинация от хоризонтални и вертикални заземителни електроди, и тип B, който е затворен контур от хоризонтален заземител.

За мълниезащитното заземяване на обекти от клас на защита III, като жилищните сгради, допустимата стойност на съпротивлението не е стандартизирана. Затова основното внимание се обръща към формата и размерите на заземяващия електрод, които трябва да осигурят равномерно разпространение на тока на мълнията и да намалят вероятността от удряне на стъпално напрежение.

Стъпковото напрежение възниква, когато човек мине близо до заземителния електрод по време на потока на мълниеносния ток, и краката му се намират на разстояние, където дължините на стъпките ще бъдат с различни потенциали. Това разликово напрежение довежда до появата на стъпково напрежение. Въпреки че няма стандарти за защита срещу удар от стъпково напрежение, препоръчителното съпротивление на заземяване за мълниезащита не трябва да надвишава 10 Ом.

Заземяването на мълниезащита трябва да бъде свързано към потенциала за изравняване и е препоръчително да се измерва ежегодно съпротивлението на заземяването на мълниезащита. Трябва да се гарантира, че стойността му не надвишава първоначалната стойност, измерена непосредствено след монтажа, повече от пет пъти.

Специфичното електрическо съпротивление на почвата е от голямо значение за заземяването на мълниезащита. Колкото по-малък е съпротивлението на почвата, толкова по-бързо токът отива в земята и толкова по-малка може да бъде площта на заземяващия електрод.

С увеличаване на съпротивлението на почвите конструкцията на заземяващите електроди се усложнява. Влажността и температурата също могат да влияят върху стойността на тяхното съпротивление. Наземните електроди, особено хоризонталните, трябва да бъдат разположени на дълбочина, надвишаваща дебелината на замръзване на почвения слой през зимата, за да се гарантира ефективното заземяване. В умерен климат тази дълбочина е обикновено между 0,5 и 0,7 метра.

Идеалният вариант е когато мълниезащитната система е проектирана преди началото на строителството и инсталирана по време на строителството на сградата. В този случай е много по-лесно да се комбинират нейните елементи с архитектурните особености на къщата. Но в реалността, в повечето случаи мълниезащитата се монтира на построена сграда и с вече оборудван двор. Следователно, при избора на типа на заземителната система, трябва да се обърне внимание не само на нейната "работа" в дадена почва, но и на възможността за монтаж в съответствие със сградата и околното пространство.

Най-лесният начин за инсталиране на заземител в затворено пространство е чрез използване на заземителен ключ тип А - вертикален заземителен превключвател, забит в земята на разстояние от един метър от основата. При ниско съпротивление на почвата може да се използват един или два паралелни заземителни електрода, свързани на дълбочина от най-малко 0,5 метра с хоризонтален проводник с дължина от 2,5 до 3 метра и разстояние от 5 метра между тях.

Ако планирате да инсталирате надежден заземител, който ще продължи няколко десетилетия, е препоръчително да изберете компоненти от известни производители, които осигуряват широка гама от скоби, ленти, проводници и пръти, изработени от мед, поцинкована, неръждаема или медна стомана. Специални пръти (щифтове) с диаметър от 14 до 25 мм и дължина от 1,2 до 1,5 метра могат да бъдат използвани за оборудване на дълбоко заземяване тип А, съгласно принципа на модулните щифтове.

За да се улесни забиването, може да се постави специален връх на долния край на първия прът и свързваща втулка на горния край. Съединителите между прътовете могат да бъдат безрезбови или резбови. Преди завинтването в резбовия съединител, резбата се третира с антикорозионна електропроводима паста.

След забиване на всеки прът, се измерва съпротивлението на заземяващия електрод, за да се постигне приемливо съпротивление на заземяващото устройство на малка площ. Заземяващият проводник се свързва със заземителния проводник чрез скоба и връзката се изолира с антикорозионна лента.

Ако е необходимо да се достигне дълбочина не повече от 5 метра, може да се използват пръти с връзка без ръкави посредством механично заглушаване. Тези пръти имат специална изпъкнала част - щифт от едната страна и вдлъбнатина - жлеб от другата, които осигуряват непрекъснат електрически контакт.

Фундаментният заземен електрод е инсталиран в стоманобетонна основа по време на строителството на сграда и обикновено не се използва за селски къщи или вили.

Фундаментният заземен електрод е обикновено инсталиран в стоманобетонна основа по време на строителството на сградата, което го прави неприложим за селски къщи или вили. В допълнение, свързването на армировката на основата с тел, а не с заваряване, е обикновено при полагане на основите на частни къщи.

За селски къщи или вили, препоръчително е да се използва пръстеново заземяване, което е хоризонтален заземен електрод, разположен по периметъра около сградата под формата на затворен пръстен. Полага се на разстояние 1 м от основата в изкоп с дълбочина 0,5 - 0,7 м (под дълбочината на замръзване на почвата). Като заземител се използват проводници, изработени от мед, поцинкована, неръждаема или медна стомана. Може да бъде или плоска лента (обикновено 30x3,5 за стомана, 25x3 за мед и медна стомана) или кръгла тел с диаметър 8 mm (мед, медна стомана) и 10 mm (поцинкована и неръждаема стомана). Долни проводници се свързват към пръстеновидния заземителен проводник със специални скоби, а точките на свързване са защитени с антикорозионна лента.

Пръстеновото заземяване има предимството, че разпределението на тока на мълнията по периметъра на сградата е по-равномерно и се създава един и същ потенциал между всички проводници. Въпреки че монтажните работи са по-трудоемки, при най-малката възможност трябва да се даде предимство на този тип заземяване на мълниезащита, особено за сгради, които не могат да използват фундаментни заземени електроди.

Когато се използва мрежа от затворени вериги или метален покрив като гръмоотвод, е задължително да се използва пръстеновиден заземителен превключвател. Ако съпротивлението на почвата надхвърля 500 Ohm · m, е необходимо да се инсталира допълнителен вертикален или хоризонтален радиален проводник с дължина около 3 m в точките на свързване на заземяващите проводници, които идват от долните проводници.

Какви са най-често срещаните конфигурации на заземителната инсталация?

Звезда (Star)

Това е конфигурация, където всички заземителни пръти са свързани в една обща точка, която е свързана със заземителния проводник. Тази конфигурация се използва в нисковолтови мрежи.

Допълнителна звезда (Delta)

Това е конфигурация, където всички заземителни пръти са свързани помежду си в триъгълник, като точките на върховете на триъгълника са свързани със заземителния проводник. Тази конфигурация се използва във високоволтови мрежи.

Паралелна (Parallel)

Това е конфигурация, където всеки заземителен прът е свързан отделно със заземителния проводник. Тази конфигурация се използва, когато има нужда от по-ниско съпротивление на заземителната мрежа, като например в силно замърсени зони.

Комбинирана (Combined)

Това е конфигурация, която съчетава две или повече от горепосочените конфигурации. Тази конфигурация се използва, когато има нужда от по-сложна и по-гъвкава заземителна мрежа, която да отговаря на специфични изисквания.

Кога се прилага конфигурация на заземителна инсталация тип А ?

Конфигурация на заземителната инсталация тип А се прилага, когато се изисква защита от директен контакт със заземените части на електрическото оборудване. Това може да включва заземените каркаси на машините, електроуредите или сградите. Конфигурацията на заземителната инсталация тип А се използва в обекти, където нивото на токовия удар може да бъде опасно високо, например в медицински съоръжения, производствени помещения, лаборатории, работилници и други подобни места.

Тази конфигурация на заземителната инсталация осигурява допълнителна защита за хората, работещи в обекта, като намалява опасността от електрически удар. Тя се изгражда, като се свържат всички заземени части на електрическото оборудване с заземителната инсталация. Това се прави чрез използването на заземителни проводници, заземителни плочи, заземителни пръти и други компоненти на заземителната инсталация, които осигуряват ефективно заземяване.

В общия случай, когато става дума за заземителна инсталация, винаги трябва да се съобразяват със специфичните изисквания и нормативните изисквания за съответните места и обекти.

Кога се използва конфигурация на заземителна инсталация тип Б ?

Конфигурация на заземителната инсталация тип Б се прилага, когато основната цел на заземителната инсталация е да се намали опасността от косвен контакт. Това може да се наложи в обекти, където има вероятност да се образуват изолирани проводими части, които да доведат до косвен контакт с електрическия ток.

Тип Б се използва за защита на хората и имуществото от индиректни косвени контакти. Това е важно в случаи, когато оборудването може да доведе до прекъсвания в електрическата мрежа, което може да доведе до образуване на изолирани проводими части. Тип Б също така може да бъде използван в обекти, които не изискват защита от директен контакт, като например складове или паркинги.

Конфигурацията на заземителната инсталация тип Б използва отделен заземителен проводник, който е свързан с заземителната плоча или заземителния прът. Този проводник не е свързан с телата на електроуредите, а се свързва само с проводимите конструктивни елементи в сградата, като металните профили, стоманобетонните колони и други. Така се осигурява ефективно заземяване на тези проводими части, което намалява риска от косвен контакт.

Както при конфигурацията на заземителната инсталация тип А, и при конфигурация на заземителната инсталация тип Б винаги трябва да се съобразяват със специфичните изисквания и нормативните изисквания за съответните места и обекти.

Кога се използва конфигурация на комбинирана заземителна инсталация ?

Конфигурацията на комбинирана заземителна инсталация се използва, когато заземителните изисквания на различни електроуреди и системи не могат да бъдат изпълнени самостоятелно чрез един тип заземителна инсталация. Това може да се случи, когато има комбинация от уреди с различни заземителни изисквания или когато се използват различни методи за защита от електрически удар. Например, ако има електрически уреди, които изискват заземителна инсталация тип А, но има и уреди, които изискват заземителна инсталация тип B, тогава може да се използва комбинирана заземителна инсталация, която включва и двата типа заземителни инсталации. Комбинираната заземителна инсталация може да се използва също така и когато е необходимо да се защити електрическата мрежа от пренапрежения или други проблеми, които могат да се появят при работа със сложни системи. Това може да се постигне чрез използване на различни методи за защита, като например защита от пренапрежения, защита от протичане на токове на изтичане и други. Комбинираната заземителна инсталация може да бъде сложна за изграждане и изисква голяма внимателност при проектирането и монтажа й. Важно е да се спазват всички необходими стандарти и разпоредби за електрическата безопасност, за да се гарантира правилната работа на системата и да се избегнат евентуални рискове за здравето и живота на хората, работещи със системата.