Стани търговски партньор и купувай на договорени цени

Искате да развиете бизнеса си по-бързо. Ние сме в развиващия се бизнес. Като дистрибутор на мълниезащита ние разработихме партньорски програми. Намерете тази, която е точно за вас, и нека започнем да се развиваме по-добре заедно.

Програма за инжинери и техници по монтаж

Митов Инженеринг разработи програма за фирми и самонаети лица - инженери и техници, които доставят услуга по монтаж на крайния клиент и има за цел да стимулира разстежа на техния бизнес като повиши приходите им. Тя е подходяща за строителни фирми, фирми изграждащи соларни системи и др.

Програма за изцяло търговски фирми & Онлайн магазини

Митов Инженеринг разработи програма за търговски фирми, които извършват покупко-продажба на електро и строителни материали на локално или глобално ниво за цяла България. Ние целим да стимулираме тяхните продажби с удовлетворяващи цени, високо качество на материалите и бърза доставка.

Ползи

Защо да си партнирате с нас

Помагаме да повишите продажбите си

Когато крайния клиент поръча при нас. Ние препращаме продажбата и доставянето на услугата да бъде извършена от вас.

Увеличавате приходите с добри отстъпки

В зависимост от резултатите на нашите партньори ние сме създали стимули за всеки един етап спрямо показания резултат.

партньорство

Как да станете партньор за продажба на мълниезащита

Попълнете формата

Попълнете нашата лесна форма за партньорство спрямо вашите нужди и цели.
Процедурата по партньорство отнема не повече от 2 работни дни от разглеждането на вашето запитване до офертното ни предложение.

01
02

Вземете персонално предложение

То включва отстъпки, във връзка с всеки един продукт. При изменения в пазара на суровини ще бъдете уведомени своевременно.

Готови сме

Нека растем заедно.

03
Сврържи се

Стани партньор сега

Попълни полетата с твоите данни или се свържи с нас.

Избери качеството, в което се объщаш към нас:
Избери вид партньор:
Посочете как ще ви бъде най-комфортно да се свържем с вас:
Получихме успешно заявката в нашата система!
Обикновено се свързваме с вас в срок до 48 часа.

Очаквайте обаждане от +359 (878) 622-202
НЕУСПЕШНО ИЗПРАЩАНЕ !

1) Проверете дали връзка с интернет не е прекъснала!
2) Проверете дали сте попълнили всички полета!
* Ако проблема продължава след 2-ри опит, моля свържете се директно с нас na телефон:  +359 (878) 622-202
Посочете как ще ви бъде най-комфортно да се свържем с вас:
Получихме успешно заявката Ви в нашата система!
Обикновено се свързваме с вас в срок до 48 часа.

Очаквайте обаждане от +359 (878) 622-202
НЕУСПЕШНО ИЗПРАЩАНЕ !

1) Проверете дали връзка с интернет не е прекъснала!
2) Проверете дали сте попълнили всички полета!
* Ако проблема продължава след 2-ри опит, моля свържете се директно с нас na телефон:  +359 (878) 622-202
НАШИ клиенти

Компании,
които ни се довериха.

Често задавани въпроси

Често получавани въпроси от нашите партньори

Как работи мълнизащитата?

Електрическият заряд от мълнята се улавя от мълниеприемник (активен или пасивен), след което зарядът протича през токоотвода към заземителните електроди, които го разсейват в земята. Гръмоотводът се разполага на най-високата точка на защитавания обект. Системата от мълниезащита се състои от метални компоненти с ниско съпротивление, като по този начин мълнята се движи безпроблемно по токоотвода и не рефлектира на обекта, оборудването което има и хората намиращи се в него.

Каква е разликата между конвенционалната и активната мълниезащита?

Активната мълниезащита се изгражда с активен мълниеприемник  който изпреварва мълнията с няколко секунди поради и предварително предпазва сградата от удара и като друго и предимство е че радиусът на защита е много по-голям, тъй като излъчват възходящ лидер още преди удара на мълнията, което ги прави подходящи и за по-голями обекти. Как действат? - Те използва енергията на въздушния кондензатор, която се образува между облака и земната повърхност и в процеса на образуването на мълнията изпращат противоположен електрически заряд предварително, като по този начин срещата между двата заряда се осъществява по-далеч от повърхността на сградата. Колкото по-голямо е времето за изпреварване (µs) на мълниеприемника,  толкова и радиусът на защитената зона е по-голям. Този вид гръмоотвод е подходящ, както за положителни, така и за отрицателни мълнии. Активната система също така е и по-естетича, като не забравяме и че тя не само предпазва сградата, а също и пространството около нея. Пасивна мълниезащита няма превантивна защита и реакция и електроника в себе си а се състои само от алуминиев гръмоотводен прът.

В кои случаи е задължително по закон изграждането на мълниезащита?


Новите сгради не могат да получат акт 16, без да имат документация за изправно инсталирана мълниезащита. При старите сгради собствениците също имат задачата да се погрижат затова, но на тяхна отговорност. В Наредба 4 за мълниезащита на строителното министерство, на гръмоотводите трябва да се правят периодични проверки. Тряда да се правят замервания на параметрите на заземителя и цялостната инсталация. След това фирмата, която е проверила и издава периодичен доклад, носи отговорност за изправността на съоръжението.

В кои случаи е задължително по закон изграждането на мълниезащита?


Чл. 1.НАРЕДБА № 4 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2010 Г. ЗА МЪЛНИЕЗАЩИТАТА НА СГРАДИ, ВЪНШНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ОТКРИТИ ПРОСТРАНСТВА

(1) С наредбата се определят правилата и изисквания за мълниезащита при проектиране, изграждане и поддържане на активна мълниезащитна система или пасивна мълниезащита, заземителни уредби на сгради на основното застрояване с жилищно, обществено-обслужващо, производствено, смесено и друго предназначение с височина до 60 m, на второстепенни и стопански постройки на допълващото застрояване, на временни строежи и преместваеми обекти, външни съоръжения с височина до 60 m, строителни площадки и др., както и на открити пространства, наричани за краткост "защитавани обекти".
(2) Наредбата се прилага при проектиране и изграждане на нови, както и при реконструкция, основно обновяване и основен ремонт на съществуващи мълниезащитни уредби за обектите по ал. 1.
(3) Наредбата се прилага за мълниезащитни уредби със:
1. конвенционални мълниеприемници;
2. мълниеприемници с изпреварващо действие.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за мълниезащитата на:1. обекти със специално предназначение, като електрически централи и подстанции, въздушни електропроводи и контактни мрежи, обществени електронни съобщителни мрежи до въвеждането им в сградата и др.;2. сухопътни транспортни средства, кораби, самолети.

За получаването на Акт 16 необходима ли е мълниезащита?

Новите сгради не могат да получат акт 16, без да имат документация за изправно инсталирана мълниезащита. При старите сгради собствениците също имат задачата да се погрижат затова, но на тяхна отговорност.