Активни мълниеприемници

Активни мълниеприемници

ONAY Активен Mълниеприемник с изпреварващо действие OLP 50 - 23 микро секунди

23 мс
Изпреварващо действие
Неръждаем хром
Материал
24-65 метра
Защитен радиус

420.00 лв.

с вкл. ДДС
намалено от
650.00 лв.
-33%
Активни мълниеприемници

ONAY Активен Mълниеприемник с изпреварващо действие OLP 80 - 33 мс

33 мс
Изпреварващо действие
Неръждаем хром
Материал
29 - 87 метра
Защитен радиус

518.20 лв.

с вкл. ДДС
намалено от
712.00 лв.
-27%
Активни мълниеприемници

ONAY Mълниеприемник с изпреварващо действие OLP 130 - 43 микро секунди

43 мс
Изпреварващо действие
Неръждаем хром
Материал
35-95 метра
Защитен радиус

578.00 лв.

с вкл. ДДС
намалено от
844.00 лв.
-27%
Активни мълниеприемници

ONAY Mълниеприемник с изпреварващо действие OLP 175 - 53 микро секунди

53 мс
Изпреварващо действие
Неръждаем хром
Материал
39-107 метра
Защитен радиус

719,00 лв.

с вкл. ДДС
намалено от
972.00 лв.
-27%
Активни мълниеприемници

ONAY Mълниеприемник с изпреварващо действие OLP 214 - 63 микро секунди

63 мс
Изпреварващо действие
Неръждаем хром
Материал
45-111 метра
Защитен радиус

770.00 лв.

с вкл. ДДС
намалено от
1106.00 лв.
-33%
Често задавани въпроси

Какво ни питат клиентите често за активния мълниеприемник

Как действа мълниеприемникът с изпреварващо действие?

Мълниеприемникът с изпреварващо действие е проектиран да създава и изпраща електрически импулс, който привлича мълнията към себе си, преди да стигне до защитения обект. Този процес на създаване на "изпреварващ" импулс позволява на мълниеносния ток да бъде пренасочен от защитения обект и да се разсее в земята без да предизвика повреди.

Какви са предимствата на активен мълниеприемник с изпреварващо действие?

Активният мълниеприемник с изпреварващо действие е ефективно средство за защита на сгради, инфраструктура и оборудване от вредни електрически разряди. Той предлага множество предимства, които могат да се изброят като:

 • Предотвратяване на повреди: Активният мълниеприемник може да предотврати много от повредите, които могат да се случат в резултат на мълния при гръмотевична буря. Това включва пожари, електрически удари и други нежелателни събития, които могат да навредят на имуществото и дори да доведат до загуба на живот.
 • Подобрена безопасност: Активният мълниеприемник предлага по-добра защита на сградите и хората в тях. Той може да привлече и отвлече мълниите далеч от сградата, като това намалява риска от вредни електрически разряди и пожари.
 • Намаляване на разходите за поддръжка: Активният мълниеприемник изисква по-малко поддръжка в сравнение с други видове мълниеприемници. Той може да работи автоматично и да не изисква ръчно задействане или регулиране.
 • Увеличена ефективност: Активният мълниеприемник може да защити сградите и оборудването им по-ефективно, отколкото други видове мълниеприемници. Той може да предотврати повреди на оборудването, което може да намали производителността и да увеличи разходите за поддръжка.
 • Съвместимост с други системи: Активният мълниеприемник може да се интегрира с други системи за защита на имуществото, като видеонаблюдение и охранителни системи. Това може да осигури по-добра защита на имуществото и да предотврати вредни събития.
 • Дълготрайна защита: Активният мълниеприемник може да защити сградите и оборудването им за дълги периоди от време, тъй като ефективно поема електрическите разряди от мълниите и ги изравнява със земната повърхност. Това предотвратява повреди и намалява риска от пожари, свързани с мълния при гръмотевична буря. Активният мълниеприемник с изпреварващо действие е още по-ефективен, тъй като реагира предварително на настъпващия мълниеносен разряд и предотвратява неговото ударно въздействие. Това осигурява по-голяма защита за сградите и оборудването им, като намалява риска от щети и повреди, както и времето за възстановяване на повредените системи и оборудване. В сравнение с пасивните мълниеприемници, активните с изпреварващо действие осигуряват по-ефективна и надеждна защита срещу мълниеносни разряди.

Какво представлява механизмът на мълниеприемника с изпреварващо действие?

Механизмът на мълниеприемника с изпреварващо действие включва активна глава е закрепена на върха на мачта, която привлича електрическия заряд от гръмотевицата. Този прът е свързан към земята чрез проводник. Когато зарядът достигне мълниеприемника, той се отвежда към земята, преди да стигне до сградата или оборудването.

Какво включва монтажа на мълниезащита с активен мълниеприемник с изпреварващо действие?

 1. Основен проучвателен анализ: Преди да започнат инсталационните дейности, е важно да се направи проучвателен анализ на сградата и околната територия. Това включва анализ на конструктивния тип на сградата, обхвата на електрическите мрежи, електрическия потенциал на сградата и други фактори, които могат да повлияят на избора и позиционирането на мълниеприемника.
 2. Избор на мълниеприемник: След проучвателния анализ, следва изборът на мълниеприемник, който да бъде инсталиран. Този избор се базира на типа и конструкцията на сградата, както и на специфичните изисквания на клиента.
 3. Монтаж на активен мълниеприемник: След като е избран мълниеприемникът, следва инсталацията му. Това включва позициониране на мълниеприемника на височина, която да осигури пълна защита на сградата. Монтажът трябва да се извършва съгласно инструкциите на производителя и местните нормативни изисквания.
 4. Свързване на мълниезащитната система: След инсталацията на мълниеприемника, следва свързването на мълниезащитната система. Това включва свързването на мълниеприемника със заземителната система и с електрическата мрежа на сградата.
 5. Тестване и проверка: След инсталацията и свързването на системата, следва тестване и проверка на работата на мълниезащитната система. Тестовете могат да включват измерване на електрическия потенциал на сградата и на електрическите параметри на системата.
 6. Издаване на документ: измервателни протоколи, декларация за експлоатационни показатели, гаранционна карта от производителя

При извършването на монтажите ни на активни мълниеприемници с изпреварващо действие, спазваме редица специфики, за да гарантираме максимална ефективност. Нашата дългогодишна работа, инсталирането на мълнизащитни системи от мълнии на множество обекти и задълбочените ни знания, гарантират на всеки клиент, че са доверили своята защита на доказана фирма. Монтираният активен мълниеприемник е използван по най-правилния начин, съобразено с всички нормативни уредби, като NFC 17.102 и БДС EN 62305.

Мълниеприемникът е поставен на мачта с минимална височина два метра над най-високата част на защитавания обект и е свързан към заземителната уредба с два токоотвода, спуснати по най-краткия път от мълниеприемника към заземителя, без излишни нагъвания и усуквания. Токоотводите са разположени така, че да не пресичат електрозахранващи линии и телекомуникационни кабели като телефонни, телевизионни, интернет и др. Ако е необходимо пресичането, линията се разполага в метална обвивка. Връзката между токоотводите и заземителите се осъществява чрез ревизионна клема, разположена в контролна кутия на височина от 1.0 до 1.3 метра от нивото на терена. За да се гарантира бързото освобождаване на електрическия заряд на мълнията, заземителната уредба е изградена на минимум 0.5 м от повърхността на почвата, като съпротивлението й не надвишава 10 ома.

За да се осигури качествен и сигурен 30-годишен експлоатационен живот на мълниеприемника, системата е подложена на периодични и извънредни проверки.

Как да избера подходящия активен мълниеприемник с изпреварващо действие за къща, сграда ?

Изборът на правилния активен мълниеприемник с изпреварващо действие зависи от редица фактори, като:

 1. Размерът на къщата и височината й - по-големите къщи и по-високите постройки изискват по-големи мълниеприемници за да покрият цялата им повърхност.
 2. Географското местоположение - в зависимост от региона и климата, може да се изискват специални типове мълниеприемници за да се осигури максимална защита.
 3. Бюджет - цените на активните мълниеприемници с изпреварващо действие могат да варират в широк диапазон, в зависимост от качеството, марката и други фактори.

За да прецените кой активен мълниеприемник е най-подходящ за вашата къща, е добре да се консултирате с професионалисти в областта на мълниезащитата. Те ще може да проучат конкретните характеристики на вашата къща и да предложат най-доброто решение за вашите нужди. Важно е да не се правят компромиси във функционалността и качеството на мълниеприемника, тъй като това може да намали нивото на защита на къщата

Кои са факторите влияещи на това каква да е цената за изграждането и монтажа на мълниезащита ?

Цената за изграждане на мълниезащита с мълниеприемник с изпреварващо действие може да варира в значителна степен, тъй като тя зависи от много фактори, като големината на сградата, височината й, типа на покрива, земетръсните зони, климатичните условия и други.

 • Размерът и конструкцията на сградата
 • Разположението и рисковете за удар от мълнии
 • Използваните материали и технологии и още за това как се ценообразува крайната цена за монтаж на мълниезащита вижте тук

Обикновено изграждането на мълниезащита включва различни стъпки, като оценка на съществуващите рискове, проектиране на системата, инсталация и тестване на мълниеприемника и свързаните компоненти. Това може да изисква работа от опитен екип от специалисти, като инженери и електротехници, които трябва да бъдат платени за техните услуги.

Поради горепосочените фактори, цената на изграждане на активна мълниезащита или при изграждане на пасивна мълниезащита може да варира между няколко хиляди до десетки хиляди лева, в зависимост от размера и сложността на проекта. Въпреки това, инвестирането в мълниезащита с мълниеприемник с изпреварващо действие може да бъде изключително полезно за защита на сградата и оборудването в нея от щети, причинени от мълнии.

Какви са европейските нормативни изисквания за активните мълниеприемници с изпреварващо действие [ гръмоотводи ] ?

Европейските нормативи за качество на мълниеприемници с изпреварващо действие включват редица изисквания, за да се гарантира, че мълниеприемниците отговарят на най-високите стандарти за безопасност и качество. Съгласно тези нормативи, мълниеприемниците трябва да притежават сертификат за качество, който да доказва, че са тествани според най-новите критерии за изпитания, съгласно изискванията на стандарт NFC 17.102-2011 г и UNE 21.186:2011. Те също така трябва да съответстват на стандартите IEC-60-1, IEC 1083-1 и EN 50164-1, което да бъде удостоверено чрез сертификат, който доказва, че са тествани със стойност на ток от 100 kA / 200 kA. Методите за производството на мълниеприемниците трябва да са съобразени с опазването на околната среда, а те също така трябва да притежават сертификат, който удостоверява тестовете за определяне на "изпреварващото време". Тези сертификати трябва да бъдат придобити от лицензирани лаборатории. Освен това, мълниеприемниците трябва да бъдат произведени от стомана AISI 316L, която им осигурява силна защита от корозия и дълъг технически живот. Мълниеприемниците с изпреварващо действие, които са на разположение на пазара, предлагат най-съвременната технология за превенция, която може да гарантира спокойствие и безопасност дори при най-силните гръмотевични бури. Те са създадени да използват енергията на въздушния кондензатор, образувала се между облака и земната повърхност При попадение на мълния върху мълниеприемника, се генерира голям ток, който може да достигне стойности от 20 000 до 200 000 ампера (20kA - 200kA). Този ток може да причини значителни повреди на електрическата система на сградата или структурата, която е защитена от мълниеотвод. Затова мълниеотводите са проектирани да предотвратят прекомерния ток да преминава през сградата или структурата, която се защитава, като вместо това токът се отведе към земята по безопасен начин. Това е възможно, защото мълниеотводите са свързани със земната си станция посредством специални медни проводници. При избора на мълниеотвод е важно да се вземат предвид различни фактори, като географското местоположение на сградата, височината на сградата, конструктивните особености на сградата и други. Това помага за оптималното функциониране на мълниеотвода и защитата на сградата от вредното действие на мълниите.‍ Нашите продукти помагат за защита в тези случаи и отговарят на най-високите стандарти и затова:Извършваме БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА на активни мълниеприемници с изпреварващо действие по куриер - СПИДИ, ЕКОНТ и избран друг от вас до София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол.