Електрическо измерване и узаконяване на мълниезащита

- Съпротивление на защитни заземителни инсталации
- Съпротивление на мълниезащитни заземителни инсталации
- Контрол на защитни прекъсвачи
- Електрически уредби и съоръжения до 1000 V

РЕЗУЛТАТИ

Какво постигнахме до момента

15 години
ОПИТ
600+
ЗАЩИТЕНИ ОБЕКТИ
400+
ЗАЗИМИТЕЛНИ УРЕДБИ
250+
БИЗНЕС КЛИЕНТИ
технология

Какви са стъпките за издаване на документ за изправност на мълниезащитна инсталация

Проектиране на мълниезащитна и електро инсталация

“Митов Инженеринг” ЕООД ще проектира вашата ел. или мълниезащитна инсталация, спрямо спецификациите на вашия обект.

01
02

Изграждане и поддръжка на мълниезащитни и ел. системи

Нашите екипи ще извършат цялостно изграждане на вашата електро или мълниезащитна и заземителна инсталация. Също така и вътрешна защита от пренапрежение - аресторна защита в удобно за вас време. Необходима е предварителна уговорка за оглед на обект.

Узаконяване

Накрая Вие ще получите всички необходими нормативни документи и протоколи за узаконяването на вашия обект и получаването на "Акт 16".

03
Портфолио

Къщи, хижи и многофамилни сгради  с изградена мълниезащита и узаконяване

Цялостно изграждане

ПОРТФОЛИО

Търговски и бизнес сгради  с изградена мълниезащита и узаконяване

Actually, who cares if you made them? You can clone them from the awesome Universal UI.

портфолио

Обществени сгради  с изградена мълниезащита

Actually, who cares if you made them? You can clone them from the awesome Universal UI.

ПОРТФОЛИО

Промишлени предприятия и халета  с изградена мълниезащита

Actually, who cares if you made them? You can clone them from the awesome Universal UI.

Често задавани въпроси

Често получаваме следните запитвания

Какво включва проверката по измерване на заземяваняване на заземителна инсталация?

Проверката и измерването на заземяването са важни процедури, които трябва да се извършват редовно, за да се гарантира безопасната работа на електрическите системи и оборудване. Като тя включва: Измерване на заземителното съпротивление, Проверка на качеството на заземителната система, Проверка на изолацията, Проверка на протока на заземителната система.

Каква е процедурата по измерване на съпротивления на заземяване на заземителна уредба ( инсталация ) ?

Измерването на съпротивлението на заземителната инсталация е важна процедура за гарантиране на ефективната работа на електрическата система на сградата. Ето някои от стъпките, които се следват при измерването на съпротивлението на заземителната инсталация: Първата стъпка е да се уверите, че инструментите, които ще използвате за измерването на съпротивлението на заземителната инсталация, са калибрирани и работят правилно. След това трябва да се свържете мултицета или волтметъра към заземителния проводник, който е свързан с електрическата система на сградата. След това трябва да се заровят заземителните електроди в земята на разстояние един от друг и да се уверите, че са заземени правилно. След това трябва да се измери напрежението между заземителния проводник и земята. Това може да се направи, като се използва волтметър. След това трябва да се измери токът, който тече през заземителната инсталация, като се използва амперметър. След като сте измерили напрежението и тока, може да се изчисли съпротивлението на заземителната инсталация, като се раздели напрежението на тока. Трябва да се повторят стъпки 3-6 на различни места около заземителната инсталация, за да се уверите, че съпротивлението е стабилно в цялата област. Съпротивлението на заземителната инсталация трябва да отговаря на местните нормативни изисквания и стандарти за електробезопасност. В случай на открити проблеми е препоръчително да се свържете с електротехник за допълнителни прегледи и поправки на инсталацията

Кой е квалифициран да извърши замерване на заземяване и заземителната инсталация ( уредба ) ?

Измерването на съпротивлението на заземителната инсталация може да се извършва от електротехници, които имат необходимите знания и опит в тази област. В някои случаи, това може да бъде извършено от инженери, специализирани в електрически системи и оборудване.Електротехниците, които извършват измерването на съпротивлението на заземителната инсталация, трябва да разбират процедурите и методите, които се използват за измерването, както и да разбират резултатите и техните тълкувания. Те също така трябва да разбират местните нормативни изисквания и стандарти за електробезопасност и да ги прилагат при извършване на измерванията.Важно е да се отбележи, че измерването на съпротивлението на заземителната инсталация може да бъде опасно и да изисква специални предпазни мерки, поради което е важно да се извършва от квалифицирани и опитни специалисти.

Какъв документ се издава ако заземяването отговаря на изискванията на закона ?

Съгласно БДС EN 62305-3, ако заземяването отговаря на изискванията на закона, се издава сертификат за съответствие на заземителната инсталация. Този сертификат е документ, който потвърждава, че заземителната инсталация отговаря на изискванията на нормативните документи и стандарти за електробезопасност. Сертификатът за съответствие на заземителната инсталация съдържа информация за измерването на съпротивлението на заземителната инсталация, както и други важни детайли относно изграждането и поддръжката на заземителната инсталация. Същият документ е един от необходимите ви по процедура за получаване на АКТ 16 или да спрямо специфичния случай да се налага да преминете друга процедура за търпим строеж и да ви бъде издадено  удостоверение за търпимост от назначения главен архитект на местната общинска администрация.

В какви случаи може да бъде изискван от държавни и административни органи сертификатът за съответствие на заземителната инсталация?

Сертификатът за защита от мълния може да бъде изискван от различни органи в допълнениние към документа за собственост на имот -  нотариален акт или удостоверение за търпимост. Например, ако става въпрос за защита на сграда от мълнии, , може да бъде изискван от градската или общинска администрация като част от процедурата за издаване на разрешение за ползване на сграда. Също така, може да бъде изискван от осигурителни компании, които осигуряват имущество, за да потвърдят, че сградата е защитена от мълнии. Ако става въпрос за защита на електроуреди или електрически инсталации от мълнии, сертификатът за защита от мълния може да бъде изискван от съответните регулаторни органи или от органите по контрол на техническите средства и уреди.Във всяка конкретна ситуация изискванията за сертификат за защита от мълнии могат да варират, затова е важно да се консултирате със съответните органи, за да уточните дали е необходимо да имате такъв сертификат.

Какво е измерване на заземителното съпротивление ?

Активните мълниеприемници имат няколко предимства, едно от тях е, че радиусът на защита е много по-голям, тъй като излъчват възходящ лидер още преди удара на мълнията, което ги прави подходящи и за по-голями обекти. Как действат? - Те използва енергията на въздушния кондензатор, която се образува между облака и земната повърхност и в процеса на образуването на мълнията изпращат противоположен електрически заряд предварително, като по този начин срещата между двата заряда се осъществява по-далеч от повърхността на сградата. Колкото по-голямо е времето за изпреварване (µs) на мълниеприемника,  толкова и радиусът на защитената зона е по-голям. Този вид гръмоотвод е подходящ, както за положителни, така и за отрицателни мълнии. Активната система също така е и по-естетича, като не забравяме и че тя не само предпазва сградата, а също и пространството около нея.

Методи за измерване на земното съпротивление и стойностите на съпротивление на почвата според БДС HD

Измерването на земното съпротивление е важно за правилната работа на електрическите системи. Съществуват различни методи за измерване на земното съпротивление, като измерването на стойностите на съпротивление на почвата е от съществено значение. БДС HD предоставя стандарти за измерване на земното съпротивление и стойностите на съпротивление на почвата. За да гарантирате правилната работа на вашата електрическа система, трябва да използвате методи за измерване на земното съпротивление и стойностите на съпротивление на почвата, които отговарят на БДС HD.

Как да измерим съпротивлението на заземяването и нулевия проводник с помощта на максимални стойности?

Измерването на съпротивлението на заземяването и нулевия проводник е важна част от процеса на електрическата инсталация. За да гарантирате, че заземяването е правилно изградено, трябва да използвате методи за измерване на съпротивлението. Един от тези методи е измерването на максимални стойности на тока и напрежението в електрическата мрежа. Това може да се постигне с помощта на специализирани инструменти за измерване, които ще изчислят съпротивлението на заземяването и нулевия проводник. Тези стойности ще ви помогнат да определите дали съпротивлението отговаря на БДС HD стандартите за безопасност. Също така, ще ви дадат информация за това дали е нужно да се вземат мерки за корекция на съпротивлението, например чрез добавяне на допълнителни заземителни елементи.

Измерването на съпротивлението на заземяването - късо съединение или измерване на напрежението?

При измерване на съпротивлението на заземяването могат да се използват два метода - късо съединение или измерване на напрежението. Късото съединение е по-лесен метод, който използва тока, който протича през заземяващата система, за да измери съпротивлението й. Начинът на измерване обаче може да бъде проблематичен, тъй като е необходимо да се прекъсне основният кабел на заземяващата система. Измерването на напрежението е друг метод за измерване на съпротивлението на заземяващата система, който не изисква късо съединение и може да се изпълни при включена електрическа инсталация. Този метод използва високо точни измервателни уреди, които са способни да измерят дори много малки стойности на напрежение. Изборът на метод за измерване на съпротивлението на заземяващата система зависи от конкретните условия и предпочитанията на инженера. Обаче, когато се избира методът на измерване, е важно да се имат предвид техническите изисквания и стандартите, като например БДС HD

БДС HD и измерване на земното съпротивление - как да се осигури точно измерване на стойностите

БДС HD е стандарт, който определя правилата за измерване на земното съпротивление на електроуредите. За да се осигури точно измерване на стойностите, е необходимо да се използват подходящи методи и инструменти. Сред тях са измерването на съпротивлението с помощта на мултицети, измерване на максималните стойности и използване на специализирани зонди за земното съпротивление. Освен това, трябва да се има предвид и състоянието на почвата, която може да влияе на резултатите от измерванията. Спазването на правилата, определени в БДС HD, ще гарантира точното измерване на земното съпротивление и осигуряване на сигурността на електрическата мрежа.

Земното съпротивление на електрическата мрежа - защо е важно да се измерва и как да се избере правилният метод

Земното съпротивление е важен параметър за електрическите мрежи и трябва да се измерва, за да се уверим в правилното им функциониране и безопасност. Необходимо е да се избере правилният метод за измерване на съпротивлението, който може да бъде късо съединение или измерване на напрежението. БДС HD дава указания за точното измерване на земното съпротивление, като се препоръчва използването на специализирани уреди и методи, които да гарантират надеждни резултати. Измерването на земното съпротивление е от съществено значение за безопасността на електрическите инсталации, като позволява да се проверят условията за заземяване и да се избегнат рискове от електрически удар.

Методи за измерване на земното съпротивление и как да се интерпретират получените стойности

Измерването на земното съпротивление е важна процедура при инсталиране на електрически мрежи и системи. Съществуват различни методи за измерване, като всеки от тях има своите предимства и ограничения. Например, методът на късо съединение изисква специални устройства и може да бъде опасен, а методът на измерване на напрежението може да бъде по-лесен, но също така може да бъде по-малко точен. При измерването на земното съпротивление, важно е да се има предвид фактори като съпротивлението на почвата и размерите на електрическата мрежа. Също така, е необходимо да се интерпретират получените стойности, за да се гарантира, че мрежата е правилно инсталирана и защитена от евентуални опасности. При избора на метод за измерване на земното съпротивление, е важно да се има предвид стандартът БДС HD, който дефинира правилните методи и стойности за измерване. Това гарантира, че измерванията са надеждни и точни. Коректната интерпретация на получените стойности може да помогне за откриване на проблеми с инсталацията на мрежата и да предотврати евентуални аварии.

Как да се измери съпротивлението на заземяването и как да се избере подходящо устройство за измерване

Заземяването на електрическата мрежа е от съществено значение за сигурността на електрическите инсталации. За да се гарантира правилната работа на заземителната система, необходимо е да се измери съпротивлението на заземяването. За тази цел могат да се използват различни методи, като късо съединение или измерване на напрежението. За да се избере подходящо устройство за измерване на съпротивлението на заземяването, трябва да се вземат предвид няколко фактора, като големината на заземителната система и точността, която се желае да се постигне. Най-често се използват тангенциални методи за измерване, които са много ефективни при измерване на съпротивлението на заземяването на големи системи. Важно е да се отбележи, че получените стойности на съпротивлението на заземяването трябва да бъдат правилно интерпретирани, за да се гарантира правилната работа на заземителната система. За тази цел е необходимо да се има достъп до съответните стандарти и ръководства за измерване на заземителната система.

Защо е важно да се измери съпротивлението на заземяването и как да се интерпретират максималните стойности

Заземяването е един от най-важните аспекти при електроинсталациите, тъй като правилното му функциониране гарантира безопасността на електрическата мрежа. За да се уверите, че заземяването е в добро състояние и работи правилно, трябва да измерите съпротивлението на заземяването. Максималните стойности на съпротивлението на заземяването са важен показател, който показва дали заземяването е в добро състояние или не. Ако стойността е твърде висока, това може да покаже, че има проблеми със заземяването, които могат да предизвикат аварии и нарушения в работата на електрическата мрежа. За да се измерят максималните стойности на съпротивлението на заземяването, е необходимо да се използва специално устройство за измерване и да се следват правилните процедури за измерване, за да се гарантира точността на резултатите. Редовното измерване на съпротивлението на заземяването е от съществено значение за поддържане на безопасността на електрическата мрежа и трябва да се извършва от квалифициран електротехник.

Измерване на съпротивлението на заземяването - как да се избере правилното оборудване и метод

Измерването на съпротивлението на заземяването е важна задача за осигуряване на безопасността на електрическите инсталации. За да се измери съпротивлението на заземяването, е необходимо да се избере правилното оборудване и метод, който да осигури точни резултати. Някои от методите включват използването на късо съединение, измерване на напрежението и други. Изборът на правилния метод зависи от конкретната инсталация и условията за измерване. Също така, изборът на подходящо оборудване като мултиметър или специализирано устройство за измерване на съпротивлението на заземяването е от съществено значение. Затова е важно да се консултирате с експерт или да се запознаете с инструкциите за използване на оборудването, преди да започнете да измервате съпротивлението на заземяването.

Как се избира правилната методология за измерване на земното съпротивление и съпротивлението на почвата ?

Измерването на земното съпротивление и стойностите на съпротивлението на почвата е от решаващо значение за поддържането на безопасността в електрическите мрежи. Земното съпротивление е мярка за ефективността на заземяването и може да покаже дали има недостатъчно или дефектно заземяване в електрическата система. Има различни методи за измерване на земното съпротивление и съпротивлението на почвата, като тези методи могат да бъдат категоризирани като методи за късо съединение или методи за измерване на напрежението. Изборът на подходящ метод зависи от спецификите на дадената електрическа система и условията на работа. За да се осигури точно измерване на земното съпротивление и съпротивлението на почвата, трябва да се избере правилната методология, която може да включва избора на подходящо оборудване и анализ на резултатите. БДС HD предоставя ясни насоки за измерване на земното съпротивление и съпротивлението на почвата, които трябва да бъдат спазени за точни и надеждни резултати. Правилното измерване на земното съпротивление и съпротивлението на почвата е от основно значение за гарантиране на безопасността в електрическите мрежи, както и за оптимизиране на ефективността на заземяването. Съответното избиране на методология и оборудване за измерване на земното съпротивление и съпротивлението на почвата е от ключово значение за точни и надеждни резултати.