-20%

OLP 214

T = 63 μs
Време на изпреварване
Неръждаем хром
Материал
42-111 метра
Защитен радиус
15 години
Гаранция на материала

922.00 лв.

намалено от
1106.00 лв.

Активен мълниеприемник OLP 214 - 63 микро сек.

Произход
Турция
Модел
OLP 214
Радиус на защита
63 метра на 3 метра висоина
Време на изпреварващо задействане
T = 63 μs
Вид напрежение
35 KV
Материал
Неръждаем хром
Диаметър
220мм
Дължина
650мм
Тегло
3,3 кг
Сертификати
CE , CPRI, METU, ICMET, LCOE
Производител
ONAY
Модел
OLP 214
Защитен радиус - h(m)
2
3
4
5
6
НИВО НА ЗАЩИТА - IV (D=60)
42
63
85
107
111

Активен мълниеприемник с изпреварващо действие OLP 214 - 63 микро секунди

Активна мълниезащита

Мълниеприемник с изпреварващо действие ONAY Lightning Protection 214 - 60 микро секунди осигурява мълниезащита в зона с диаметър до 214 метра.

Водоустойчив е и е изработен от неръждаема стомана, отговарящ на всички EU стандарти.

Мълниеприемникът е придружен със сертификат за качество.

Принципът на работа на мълниеприемниците с изпреварващо действие (активна мълниезащита) се основава на физическия принцип на образуването на мълнията.

Мълнията се образува вследствие на създаване и нарастване на статичен електрически потенциал между облака и земната повърхност. На практика между тях се образува огромен въздушен кондензатор, чийто електрически заряд постоянно се увеличава до достигане напрежението на пробив в кондензатора, което представлява и самата мълния.

Най-често процесът на мълниеобразуване започва с тръгването на най-мощния електрически заряд (лидера) от облака към земята. Когато този заряд достигне на определено разстояние от мълниеприемника, индуциран от него друг електрически заряд /с обратен поляритет/, тръгва от мълниеприемника към него.

След известно време, двата противоположни електрически заряда се срещат във въздуха на определено разстояние от мълниеприемника, при което се образува силно сияние – електрическа дъга на мълнията. При това явление разстоянието от върха на мълниеприемника до мястото на срещата на двата противоположни електрически заряда (ΔL) образува радиуса на мълниезащитната зона (Rp), която от своя страна определя зоната за защита на мълниеприемника с изпреварващо действие.

Колкото тръгващият от мълниеприемника електрически заряд се движи по-дълго до срещата си с идващия от облака заряд, толкова по-голeми по размери са радиуса и площта на зоната за защита на мълниеприемника с изпреварващо действие. В това се състои и разликата между мълниеприемника с изпреварващо действие и обикновения мълниеприемник.

При първия вид мълниеприемници, времето за съединяване на двата противоположни заряда е много по-голямо от това, при използване на конвенционалния мълниеприемник /тип “Франклинов прът”/. Това време е прието да се нарича изпреварващо време (ΔТ). Точно това изпреварващо време определя и по-голямата стойност на зоната за мълниезащита на прикривания от него обект.

Необходимо е да се знае , че последното поколение мълниеприемници с изпреварващо действие не са радиоактивни, не замърсяват околната среда и не привличат мълниите. Те осигуряват само многократно по-голяма мълниезащитна зона.

Активират се по индукционен път от електричеството, натрупано в намиращите се над тях облаци – кондензатори, т.е. те използват енергията на въздушния кондензатор, образувал се между облака и земната повърхност и не се нуждаят от друго захранване!

Устройството на този тип мълниеприемници е:

  1. Връх на мълниеприемника;
  2. Импулсен трансформатор /генератор/;
  3. Ускорител и атмосферни електроди;
  4. Монтажен накрайник

Времето за изпреварване на мълниите /изпреварващото време/ (ΔТ) за мълниеприемниците с изпреварващо действие клас E.S.E. е в инервала от 5 до 60 μs. Колкото това време е по-голямо, толкова е и по-голяма зоната за мълниезащита на мълниеприемника. В зависимост от нивото /категорията/ на мълниезащита на прикриваната сграда и нейната височина, се осигурява радиус на зоната за мълниезащита (Rp) до 120 m,

Резултатите от теоретическите и практическите изследвания показват, че стойностите на радиуса на мълниезащитната зона (Rp) са в пряка зависимост от нивото /категорията/ на мълниезащита на защитаваната сграда, нейната височина /заедно с мачтата на мълниеприемника/ (h) и типа на мълниеприемника с изпреварващо действие.

Предимства на мълниеприемниците с изпреварващо действие:

  • осигуряват многократно по-голяма защитавана площ, което ги прави незаменими при мълниезащита на широкоплощови обекти (хипермаркети, големи административни и училищни сгради, стадиони, аквапаркове, игрища за голф и т.н.);
  • създават комфорт при проектиране и монтаж;
  • вечни при употреба;
  • осигуряват мълниезащита на сгради с нестандартна покривна конструкция;
  • придават естетика при оформяне на архитектурните проекти;
  • предвидена е възможност за монтиране към тях на брояч на мълниите.

В заключение може да се посочи, че проектирането и изграждането на мълниезащитни и заземителни инсталации с мълниеприемник с изпреварващо действие у нас е регламентирано в Наредба № 4 на МРРБ за мълниезащита на сгради, външни съоръжения и открити пространства.

Други активни мълниеприемници

мълниеприемници

Активен мълниеприемник OLP 50 - 23 микро сек

T = 23 μs
Време на изпреварване
Неръждаем хром
Материал
24-44 метра
Защитен радиус
15 години
Гаранция на материала
Виж детайли
мълниеприемници

Активен мълниеприемник OLP 80 - 33 микро сек.

T = 33 μs
Време на изпреварване
Неръждаем хром
Материал
29-77 метра
Защитен радиус
15 години
Гаранция на материала
Виж детайли
мълниеприемници

Активен мълниеприемник OLP 130 - 43 микро сек.

T = 43 μs
Време на изпреварване
Неръждаем хром
Материал
34-87 метра
Защитен радиус
15 години
Гаранция на материала
Виж детайли
мълниеприемници

Активен мълниеприемник OLP 175 - 53 микро сек.

T = 53 μs
Време на изпреварване
Неръждаем хром
Материал
37-97 метра
Защитен радиус
15 години
Гаранция на материала
Виж детайли
мълниеприемници

Активен мълниеприемник OLP 214 - 63 микро сек.

T = 63 μs
Време на изпреварване
Неръждаем хром
Материал
42-111 метра
Защитен радиус
15 години
Гаранция на материала
Виж детайли
технология

Продукти за изграждане на мълниезащита

мълниеприемници

Мълниеприемник

Виж
3 вида

Мачти

Виж
елементи

Проводници

Виж
елементи

Заземителни елементи

Виж
елементи

Свързващи елементи

Виж
елементи

Носещи
елементи

Виж
търсене

Изграждането на активна мълниезащита с изпреварващо действие също е популярно

Често задавани въпроси

Често получаваме следните запитвания

Как работи мълнизащитата?

Електрическият заряд от мълнята се улавя от мълниеприемник (активен или пасивен), след което зарядът протича през токоотвода към заземителните електроди, които го разсейват в земята. Гръмоотводът се разполага на най-високата точка на защитавания обект. Системата от мълниезащита се състои от метални компоненти с ниско съпротивление, като по този начин мълнята се движи безпроблемно по токоотвода и не рефлектира на обекта, оборудването което има и хората намиращи се в него.

Каква е разликата между конвенционалната и активната мълниезащита?

Активните мълниеприемници имат няколко предимства, едно от тях е, че радиусът на защита е много по-голям, тъй като излъчват възходящ лидер още преди удара на мълнията, което ги прави подходящи и за по-голями обекти. Как действат? - Те използва енергията на въздушния кондензатор, която се образува между облака и земната повърхност и в процеса на образуването на мълнията изпращат противоположен електрически заряд предварително, като по този начин срещата между двата заряда се осъществява по-далеч от повърхността на сградата. Колкото по-голямо е времето за изпреварване (µs) на мълниеприемника,  толкова и радиусът на защитената зона е по-голям. Този вид гръмоотвод е подходящ, както за положителни, така и за отрицателни мълнии. Активната система също така е и по-естетича, като не забравяме и че тя не само предпазва сградата, а също и пространството около нея.

В кои случаи е задължително по закон изграждането на мълниезащита?


Новите сгради не могат да получат акт 16, без да имат документация за изправно инсталирана мълниезащита. При старите сгради собствениците също имат задачата да се погрижат затова, но на тяхна отговорност. В Наредба 4 за мълниезащита на строителното министерство, на гръмоотводите трябва да се правят периодични проверки. Тряда да се правят замервания на параметрите на заземителя и цялостната инсталация. След това фирмата, която е проверила и издава периодичен доклад, носи отговорност за изправността на съоръжението.

В кои случаи е задължително по закон изграждането на мълниезащита?


Новите сгради не могат да получат акт 16, без да имат документация за изправно инсталирана мълниезащита. При старите сгради собствениците също имат задачата да се погрижат затова, но на тяхна отговорност. В Наредба 4 за мълниезащита на строителното министерство, на гръмоотводите трябва да се правят периодични проверки. Тряда да се правят замервания на параметрите на заземителя и цялостната инсталация. След това фирмата, която е проверила и издава периодичен доклад, носи отговорност за изправността на съоръжението.

В кои случаи е задължително по закон изграждането на мълниезащита?


Новите сгради не могат да получат акт 16, без да имат документация за изправно инсталирана мълниезащита. При старите сгради собствениците също имат задачата да се погрижат затова, но на тяхна отговорност. В Наредба 4 за мълниезащита на строителното министерство, на гръмоотводите трябва да се правят периодични проверки. Тряда да се правят замервания на параметрите на заземителя и цялостната инсталация. След това фирмата, която е проверила и издава периодичен доклад, носи отговорност за изправността на съоръжението.

В кои случаи е задължително по закон изграждането на мълниезащита?


Новите сгради не могат да получат акт 16, без да имат документация за изправно инсталирана мълниезащита. При старите сгради собствениците също имат задачата да се погрижат затова, но на тяхна отговорност. В Наредба 4 за мълниезащита на строителното министерство, на гръмоотводите трябва да се правят периодични проверки. Тряда да се правят замервания на параметрите на заземителя и цялостната инсталация. След това фирмата, която е проверила и издава периодичен доклад, носи отговорност за изправността на съоръжението.

За получаването на Акт 16 необходима ли е мълниезащита?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.