МълниезащитаПродукти за мълниезащитаМачти и пръти за мълниезащита
5м поцинкована мачта разлобяема
Поцинкована стомана
Поцинкована стомана
Метална сплав
5 метра
5 метра
Дължина
Ф48 мм
Ф48 мм
Обиколка

5м поцинкована мачта разлобяема

Мачти и пръти

Избери вида на мачтата:
мълниеприемници

1.5м мълниеуловителен прът алуминий

Алуминий
Метална сплав
Ф22-16 мм
Обиколка
1.5 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

2.5м мълниеуловителен прът алуминий

Алуминий
Метална сплав
Ф22-16 мм
Обиколка
2.5 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

2м мълниеуловителен прът алуминий

Алуминий
Метална сплав
Ф22-16 мм
Обиколка
2 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

2м неръждаема мачта

Неръждаема стомана
Метална сплав
Ф40 мм
Обиколка
2 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

2м поцинкована мачта

Поцинкована стомана
Метална сплав
Ф48 мм
Обиколка
2 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

2м стоманена мачта

Стомана
Метална сплав
Ф40 мм
Обиколка
2 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

3м мълниеуловителен прът алуминий

Алуминий
Метална сплав
Ф22-16 мм
Обиколка
3 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

3м неръждаема мачта

Неръждаема стомана
Метална сплав
Ф40 мм
Обиколка
3 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

3м поцинкована мачта

Поцинкована стомана
Метална сплав
Ф48 мм
Обиколка
3 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

3м стоманена мачта

Стомана
Метална сплав
Ф40 мм
Обиколка
3 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

4м мълниеуловителен прът алуминий

Алуминий
Метална сплав
Ф22-16 мм
Обиколка
4 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

4м неръждаема мачта разглобяема

Неръждаема стомана
Метална сплав
Ф40 мм
Обиколка
4 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

4м поцинкована мачта разлобяема

Поцинкована стомана
Метална сплав
Ф48 мм
Обиколка
4 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

4м стоманена мачта разглобяема

Стомана
Метална сплав
Ф40 мм
Обиколка
4 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

5м мълниеуловителен прът алуминий

Алуминий
Метална сплав
Ф22-16 мм
Обиколка
5 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

5м неръждаема мачта разглобяема

Неръждаема стомана
Метална сплав
Ф40 мм
Обиколка
5 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

5м поцинкована мачта разлобяема

Поцинкована стомана
Метална сплав
Ф48 мм
Обиколка
5 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

5м стоманена мачта разглобяема

Стомана
Метална сплав
Ф40 мм
Обиколка
5 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

6м неръждаема мачта разглобяема

Неръждаема стомана
Метална сплав
Ф40 мм
Обиколка
6 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

6м поцинкована мачта разлобяема

Поцинкована стомана
Метална сплав
Ф48 мм
Обиколка
6 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

6м стоманена мачта разглобяема

Стомана
Метална сплав
Ф40 мм
Обиколка
6 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

Вертикална четириточкова основа за мачта

Стомана
Метална сплав
Ф40 мм
Обиколка
1 метър
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

бетонова основа за мълниеприемен прът - 19кг

Бетон
Материал
няма
няма
16кг
Тежест
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

бетонова основа за мълниеприемен прът - 9кг

Бетон
Материал
няма
няма
9кг
Тежест
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

Вертикална четириточкова основа за мачта

Стомана
Метална сплав
74 кг
Тегло
1 метър
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

6м поцинкована мачта разлобяема

Поцинкована стомана
Метална сплав
Ф48 мм
Обиколка
6 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

5м поцинкована мачта разлобяема

Поцинкована стомана
Метална сплав
Ф48 мм
Обиколка
5 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

4м поцинкована мачта разлобяема

Поцинкована стомана
Метална сплав
Ф48 мм
Обиколка
4 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

3м поцинкована мачта

Поцинкована стомана
Метална сплав
Ф48 мм
Обиколка
3 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

2м поцинкована мачта

Поцинкована стомана
Метална сплав
Ф48 мм
Обиколка
2 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

6м неръждаема мачта разглобяема

Неръждаема стомана
Метална сплав
Ф40 мм
Обиколка
6 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

5м неръждаема мачта разглобяема

Неръждаема стомана
Метална сплав
Ф40 мм
Обиколка
5 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

4м неръждаема мачта разглобяема

Неръждаема стомана
Метална сплав
Ф40 мм
Обиколка
4 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

3м неръждаема мачта

Неръждаема стомана
Метална сплав
Ф40 мм
Обиколка
3 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

2м неръждаема мачта

Неръждаема стомана
Метална сплав
Ф40 мм
Обиколка
2 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

6м стоманена мачта разглобяема

Стомана
Метална сплав
Ф40 мм
Обиколка
6 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

5м стоманена мачта разглобяема

Стомана
Метална сплав
Ф40 мм
Обиколка
5 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

4м стоманена мачта разглобяема

Стомана
Метална сплав
Ф40 мм
Обиколка
4 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

3м стоманена мачта

Стомана
Метална сплав
Ф40 мм
Обиколка
3 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

2м стоманена мачта

Стомана
Метална сплав
Ф40 мм
Обиколка
2 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

5м мълниеуловителен прът алуминий

Алуминий
Обиколка
Ф22-16 мм
Обиколка
5 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

4м мълниеуловителен прът алуминий

Алуминий
Обиколка
Ф22-16 мм
Обиколка
4 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

3м мълниеуловителен прът алуминий

Алуминий
Обиколка
Ф22-16 мм
Обиколка
3 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

2.5м мълниеуловителен прът алуминий

Алуминий
Обиколка
Ф22-16 мм
Обиколка
2 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

2м мълниеуловителен прът алуминий

Алуминий
Обиколка
Ф22-16 мм
Обиколка
2 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
мълниеприемници

1.5м мълниеуловителен прът алуминий

Алуминий
Обиколка
Ф22-16 мм
Обиколка
1.5 метра
Дължина
15 години
Гаранция на материала
технология

Продукти за изграждане на мълниезащита

мълниеприемници

Мълниеприемник

Виж
3 вида

Мачти

Виж
елементи

Проводници

Виж
елементи

Заземителни елементи

Виж
елементи

Свързващи елементи

Виж
елементи

Носещи
елементи

Виж
Често задавани въпроси

Често получаваме следните запитвания

Как работи мълнизащитата?

Електрическият заряд от мълнята се улавя от мълниеприемник (активен или пасивен), след което зарядът протича през токоотвода към заземителните електроди, които го разсейват в земята. Гръмоотводът се разполага на най-високата точка на защитавания обект. Системата от мълниезащита се състои от метални компоненти с ниско съпротивление, като по този начин мълнята се движи безпроблемно по токоотвода и не рефлектира на обекта, оборудването което има и хората намиращи се в него.

Каква е разликата между конвенционалната и активната мълниезащита?

Активните мълниеприемници имат няколко предимства, едно от тях е, че радиусът на защита е много по-голям, тъй като излъчват възходящ лидер още преди удара на мълнията, което ги прави подходящи и за по-голями обекти. Как действат? - Те използва енергията на въздушния кондензатор, която се образува между облака и земната повърхност и в процеса на образуването на мълнията изпращат противоположен електрически заряд предварително, като по този начин срещата между двата заряда се осъществява по-далеч от повърхността на сградата. Колкото по-голямо е времето за изпреварване (µs) на мълниеприемника,  толкова и радиусът на защитената зона е по-голям. Този вид гръмоотвод е подходящ, както за положителни, така и за отрицателни мълнии. Активната система също така е и по-естетича, като не забравяме и че тя не само предпазва сградата, а също и пространството около нея.

В кои случаи е задължително по закон изграждането на мълниезащита?


Новите сгради не могат да получат акт 16, без да имат документация за изправно инсталирана мълниезащита. При старите сгради собствениците също имат задачата да се погрижат затова, но на тяхна отговорност. В Наредба 4 за мълниезащита на строителното министерство, на гръмоотводите трябва да се правят периодични проверки. Тряда да се правят замервания на параметрите на заземителя и цялостната инсталация. След това фирмата, която е проверила и издава периодичен доклад, носи отговорност за изправността на съоръжението.

В кои случаи е задължително по закон изграждането на мълниезащита?


Новите сгради не могат да получат акт 16, без да имат документация за изправно инсталирана мълниезащита. При старите сгради собствениците също имат задачата да се погрижат затова, но на тяхна отговорност. В Наредба 4 за мълниезащита на строителното министерство, на гръмоотводите трябва да се правят периодични проверки. Тряда да се правят замервания на параметрите на заземителя и цялостната инсталация. След това фирмата, която е проверила и издава периодичен доклад, носи отговорност за изправността на съоръжението.

В кои случаи е задължително по закон изграждането на мълниезащита?


Новите сгради не могат да получат акт 16, без да имат документация за изправно инсталирана мълниезащита. При старите сгради собствениците също имат задачата да се погрижат затова, но на тяхна отговорност. В Наредба 4 за мълниезащита на строителното министерство, на гръмоотводите трябва да се правят периодични проверки. Тряда да се правят замервания на параметрите на заземителя и цялостната инсталация. След това фирмата, която е проверила и издава периодичен доклад, носи отговорност за изправността на съоръжението.

В кои случаи е задължително по закон изграждането на мълниезащита?


Новите сгради не могат да получат акт 16, без да имат документация за изправно инсталирана мълниезащита. При старите сгради собствениците също имат задачата да се погрижат затова, но на тяхна отговорност. В Наредба 4 за мълниезащита на строителното министерство, на гръмоотводите трябва да се правят периодични проверки. Тряда да се правят замервания на параметрите на заземителя и цялостната инсталация. След това фирмата, която е проверила и издава периодичен доклад, носи отговорност за изправността на съоръжението.

За получаването на Акт 16 необходима ли е мълниезащита?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.

търсене

OLP 50 също е популярен под името