Какво трябва да знаем за електоинсталацията у дома?

Каквотрябва да знаем за електоинсталацията у дома? 🕵️♂️👷♂️🤷♀️

 

Ако все ощене знаете какво всъщност представлява ел. инсталацията, благодарение на която вдома ви има електричество, в тази статия ще се опитаме да обясним на кратко. Щеобясним основните неща, които е добре да знае всеки, който иска безопасен иуютен дом.

Най-важното,с което трябва да започнем е факта, че при неспазване на техника за безопасности при намеса в ел. инсталацията без нужните знания и умения, вие рискувате здраветои сигурността на семейството си. Неизправни ел. уреди и аварии в ел.инсталацията могат да бъдат причина за късо съединение и пожар, което есериозна заплаха не само за вас, но и за живота и имуществото на обитателите в цялата сграда.

Поддръжкатаи ремонта на електрическата инсталация са едни от най-важните задачи за всекидом. Добре е те да бъдат изпълнение само от професионални фирми за електроуслуги. Може да се свържете с нашите специалисти от Митов Инженеринг ЕООД, в случайна аварии по ел. мрежата или имате нужда от изграждане на нова такава. Същотосе отнася и за монтаж и демонтаж свързан с осветителни тела, ел. уреди, ел.табла, предпазители и всичко свързано с електрическото захранване.

Знаете ли,какво захранване се използва в дома ви?

Внай-честите случаи жилищните сгради са снабдени с монофазно ел. захранване -230 волта. Електрическите уреди са свързани в така наречените токови кръгове,като най-често това са осветление, контакти и усилени контакти.
Въз основа на мощността на захранване на уредите е определен и принципа накръговете. Сечението на масовите контакти е 2,5 mm². Предпазителят, който гизащитава обикновенно е 20А.
При изискване за захранване на уреди с по-голяма мощност се използват проводницис по-голямо напречно сечение и предпазител над 20А. Това се отнася запо-мощните уреди като бойлери, перални, готварски печки и др.

Изключителноважно е електроинсталацията в дома ви да бъде защитена от пренапрежения –атмосферни и/или индустриални. Това означава, че ви е необходима надеждна мълниезащитнаинсталация и катодните отводители, които да са съобразени съсструктурата на сградата и чувствителността на оборудването.

Божидар Радевски
Експерт
Персоналнно предложение