3/7/2022

Как работи активната мълниезащита?

Какво е активна мълниезащита?

Наред с традиционните системи от гръмоотводи, от края на 20 век се използва нова технология, така наречената активна мълниезащита. За разлика от класическите, пасивни опции (щифт, кабел, мрежа), които реагират на появата на мълниеразряд в зоната им на действие, самият нов тип защита улавя мълния и я отвежда в земята. По този начин активната мълниезащита извършва изпреварващо действие.Технологията е по-ефективна и практична в сравнение с класическата мълниезащита. Като гръмоотвод се използва мълниеприемник с изпреварващо действие, който йонизира въздуха, задействайки се при достигане на определен праг на силата на електрическото поле и провокирайки мълниеразряд върху себе си.Активната мълниезащита дава възможност да се използва по-малък брой гръмоотводи, както и да се намали тяхната височина. Активните глави винаги се поставят върху мачтата на гръмоотвода, за да се увеличи височината, от която ще се получи изпускателният контакт.Сравнителните полеви тестове определят времето за реакция на гръмоотвод тип прът и мълниеприемник с изпреварващо действие. Разликата във времето на реакция позволява да се оцени ефективността на различните видове системи за мълниезащита.

Принцип на работа на мълниеприемник с изпреварващо действие

Новата мълниезащита е направена под формата на щифт, на външен вид наподобяващ конвенционален гръмоотвод. Той обаче е снабден с активен мълниеприемник. Интегрираното електронно устройство в края на щифта помага да се генерират импулси с високо напрежение. По време на гръмотевична буря импулсите се разпространяват, улавят мълнията и я изпращат в земята. Използването на активна мълниезащита Ви позволява най-ефективно да защитите сградите и конструкциите от пряк удар на мълния, както и от вторичните ефекти на мълнията.Колкото времето за изпреварване е по-голямо, толкова и радиусът на мълниезащитна зона е по-голям.Този вид мълниеприемник е подходящ, както за положителни, така и за отрицателни мълнии.

Предимства мълниеприемник с изпреварващо действие като средство на активната мълниезащита

1.Независимост от захранването - за активиране на мълниезащита не е необходима връзка със захранване. Факт е, че силата на електрическото поле по време на гръмотевична буря се повишава до 10-20 kV / m. Това е достатъчно за задвижване на вградения импулсен генератор за високо напрежение. Когато интензитетът се увеличи над критичното ниво, системата се активира независимо, като получава енергия от външно електрическо поле.

2.Рентабилност - в допълнение към автономността от захранването, системата е по-изгодна по още няколко причини:
-използването на активна мълниезащита изисква инсталирането на по-малко устройства, отколкото при използване на пасивни опции за единица площ;
-съответно се изисква по-малък брой проводници;
-необходими са по-малко разходи за инсталиране на мълниезащитни устройства

Естетика - инсталирането на по-малко гръмоотводи позволява минимални промени във външния вид на сградите. Това важи особено за архитектурни обекти и отделни сгради, собствениците на които се стремят да запазят дизайна на своя дом или вила.Недостатъкът на активната система за мълниезащита е нейната висока цена. Един мълниеприемник с изпреварващо действие е с цена доста по-висока от обикновен гръмоотвод, но ако се вземат предвид всички параметри, крайната цена може да бъде дори по-ниска, отколкото при използване на традиционни гръмоотводи.

Божидар Радевски
Експерт
Персоналнно предложение